erőszak
#Lélek

Az erőszak ellen a sportban

2012.02.11.
7 perces olvasási idő

Az egyesületben, szervezett sportban résztvevő gyermekekre rengeteg veszély leselkedik, így megalázó beavatási szertartások, verés, lelki terror vagy szexuális zaklatás is akár.

Az UNICEF Innocenti nemzetközi kutatóközpontjának felmérése szerint az egyesületekben sportoló fiatalokra úgy tekintenek, mint miniatűr felnőtt sportolókra. Ezzel szemben ők 18 éves korukig még gyermekek, így egyértelműen vonatkozik rájuk az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, azaz emberszámba kell venni őket, és speciális védelemre szorulnak.

A nemzetközi tapasztalatok szerint az áldozatok száma úgy csökkenthető, ha a sportági szövetségek, egyesületek határozottan fellépnek mindenfajta visszaélés ellen, etikai kódexükbe, működésükbe beépítik a szükséges irányelveket, valamint a gyerekeket és szülőket megfelelően tájékoztatják.

Az UNICEF Magyar Bizottság szeretné folyamatosan nyomon követni a jó és a rossz tapasztalatokat a sportban, ezért várja az ez irányú történeteket a [email protected] e-mail címre.sport erőszak

A fentieken túl vállalja, hogy kérésre bármelyik sport szervezet etikai kódexét megvizsgálja gyerekjogi szempontból. Vállalja továbbá azt is, hogy a gyerekek és szülők részére tájékoztató anyagot készít, amely magában foglalja, hogy az áldozatok kihez fordulhatnak segítségért. A tájékoztató anyagokat ingyen ajánlja fel a sportszervezeteknek.

A sport a gyerekek számára elsősorban örömforrás. Az UNICEF fontosnak tartja a gyermekek szabadidőhöz és játékhoz való jogának biztosítását, és tevékenysége során mindig is kiemelten kezelte a sport jótékony hatását.

A sport és a játék elősegíti a gyermekek testi és lelki fejlődését, formálja személyiségüket, hozzájárul egészségi állapotuk, valamint szociális készségeik, képességeik javításához. A fiatalok a játékon keresztül toleranciát, fegyelmet és egymás iránti tiszteletet tanulnak.

A sport emellett hozzájárulhat a konfliktusok feloldásához, a társadalmi befogadáshoz, segítheti a nemek közötti egyenlőséget.

Az elmúlt években azonban egyre inkább világossá vált, hogy a sport nem mindig biztonságos terep a gyermekek számára, mert az erőszak különböző megnyilvánulásai a sportban is megtalálhatók.

Az UNICEF tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a témában óriási az információ- és tudáshiány és hogy eddig ez a terület –sajnos - nem kapott kellő figyelmet a kutatások terén sem.

Az erőszak a felnőtt sport területén is tabutéma. A gyerekek azonban védtelenebbek, alárendelt, függő viszonyban állnak a felnőttekkel szemben és nem tudják érdekeiket megvédeni. Gyakran megfelelési kényszer alatt állnak, szeretnének eleget tenni a szülők és az edzők elvárásainak is. Hiányoznak az ismereteik, tapasztalataik, problémáikkal nem tudnak hová fordulni. A világon, és így Magyarországon is a sport tevékenységek felnőtt szereplői sok esetben nem rendelkeznek megfelelő gyermekvédelmi, gyermekjogi ismeretekkel, mert ezirányú képzést nem kapnak.

A jelentés szerint az erőszak legjellemzőbb megjelenési formái a sportban az alábbiak:

 • pszichológiai lealacsonyítás vagy lelki megalázás a nem, a testalkat vagy a teljesítmény alapján,
 • indokolatlan nyomásgyakorlás a fiatal sportolóra kiemelkedő teljesítmény elérése érdekében. Túl gyakran, a rendkívüli tehetséggel megáldott gyerekeket felnőttként kezelik.
 • kikényszerített, kötelező szex,
 • káros vagy szexuálisan megalázó beavatás, rituálék,
 • olyan táplálkozás vagy fogyókúra, amely evészavarokhoz, pl. anorexiához vezet,
 • fizikai büntetések, verés,
 • sérülések, erőltetett kockázatvállalás szélsőséges környezetben,
 • dopping és egyéb teljesítménynövelő szerek használata,
 • társak befolyásolása alkohol-, illetve egyéb káros, függést okozó szerek használatára,
 • teljesítmény, versenyrészvétel megkövetelése,sérülés esetén is,
 • az edzés, mint büntetés,
 • a megfelelő pihenőidő és törődés megtagadása.

18 éves koráig mindenki gyereknek számít, így megilleti a gyerekeknek járó védelem.A versenysport-karrier, nagyrészt a gyermekkorban csúcsosodik ki. Néhány sportágban 12 vagy 13 éves gyermekek érik el a legmagasabb teljesítményt, míg más sportágakban a sportolói érettség a felnőttkorra tehető.

A törvényes és sportoló felnőtt kor nem szükségszerűen esik egybe., A gyermeksportolókat, különösen, ha nagyon tehetségesek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, gyakran hasonló felelősségekkel terhelik, mint felnőtt társaikat, így elvárhatják tőlük, hogy úgy viselkedjenek, mintha 18 éves kor felett lennének.

Magyarországon a gyermeksportolók felvilágosítása a megfélemlítésről, zaklatásról (bullying) és a beavatási szertartásokról egyáltalán nem jellemző – mindezeket sokan a sport természetes velejárójának tekintik. Az edzők és a gyerekekkel foglalkozó más sportszakemberek nem kapnak képzést arra vonatkozólag, hogy hogyan ismerjék fel az erőszak és bántalmazás jeleit, pedig a jó pedagógiai, gyermekvédelmi jártassák segíthet megelőzni az erőszakot a bizalom és mások iránt tanúsított érzékenység, illetve az önismeret megerősítésével. Fontos lenne, hogy a sportolók, edzők, tanárok és a szülők is tisztában legyenek azzal, hogy hova fordulhatnak, ha erőszakkal szembesülnek a sport terén. Szintén fontos lenne az, hogy a szakma felismerje a témával kapcsolatos képzések fontosságát, valamint az is, hogy alapkövetelmény legyen a sportszervezetekben a magatartási kódexek kialakítása, és betartása.

Példák az erőszak egyes fajtáiból

Megfélemlítés és beavatás

A megfélemlítést (bullying - szekálás, szívatás) a sportban úgy lehet definiálni, mint ellenséges vagy támadó tett azon gyermeksportolók ellen, akiket valamilyen okból "másoknak" látnak. Ezek a cselekedetek lehetnek szóbeli, fizikai vagy érzelmi bántalmazás, sértő vagy lealacsonyító megjegyzések, gúnynevek, becsmérlő kifejezések, "viccek", kifigurázó feliratok, megalázás, kiközösítés, nevetségessé tétel, fenyegetőzés, vagy bármilyen együttműködés megtagadása a többiekkel az egyén neme, szexuális beállítottsága, vallása illetve faji hovatartozása miatt. Talán a jelenlegi egyetlen jelentős tanulmány ezen témával kapcsolatban Norvégiában született. Az 1514 fiú- és lány résztvevővel (12-16 év közöttiek) készült norvég tanulmány szerint, 8 sportklubban összesen 30%-uk jelentett ilyen tapasztalatokat. Ugyanez a tanulmány fedte fel, hogy nagyobb a lemorzsolódás aránya azok között, akik már tapasztaltak hasonló jellegű erőszakoskodást.

A beavatási rituálék is ebbe a kategóriába sorolhatóak. Ezekre általában titokban kerül sor, de az tény hogy megtörténnek, és ez egyfajta nyílt titokként él a sportvilágban.

Ezeket a rituálékat arra használják, hogy gyengítsék és lealacsonyítsák az egyéneket, így "újjáépített" csapattagok lehessenek. Ezekről az eseményekről sokszor hallgatni kell, mert ez az ára annak, hogy a beavatottakat a csapat befogadja. A tekintélyt parancsoló személyek, mint az edzők, menedzserek, is lehet, hogy tudnak ezekről, sőt néhányan részt is vesznek a beavatási rituálékban. A sportbeavatási szertartások kiemelkedő helyet foglalnak el a közkedvelt irodalomban, mégis kevés nemzetközi tanulmány készült, hazai pedig egyáltalán nem született ebben a témában.

A legátfogóbb tanulmány szerint 91%-a az amerikai középiskolásoknak legalább egy sport-körhöz tartozott, és 98%-uk vett már részt legalább egy "csapat-építő" beavatási rituálén. 48%-a a csoporthoz tartozó gyermekeknek már volt célpontja ilyen tréfálkozásoknak, és 43%-ukat ért valamilyen megaláztatás. A gyerekek 25% -a 13 éves kora előtt élte meg mindezt.

Nemi erőszak

A WHO adatai szerint 2002-ben 150 millió 18 év alatti lány és 73 millió 18 év alatti fiú szenvedett el szexuális erőszakot. Egy 250 sportoló gyerek körében végzett dán tanulmány szerint, minden 4. fiatal tudott olyan esetről vagy került olyan helyzetbe ahol 18 év alatti sportolókat az edzőjük szexuálisan bántalmazott. Kanadában, egy tanulmány szerint a sportolók 2,6 %-a jelentett nemkívánatos szexuális érintést. Ausztráliában a gyermekek ellen elkövetett erőszak a sportban elérheti a 8%-ot. Tanulmányok szerint a tehetséges sportolók, akik még nem érték el az elit sportolói státuszt, pubertás koruk környékén sokkal inkább lehetnek nemi erőszak célpontjai.

Szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció

Egy 1860 iskolás gyermekkel végzett kutatás alapján, a gyerekek 2%-a tapasztalt homofób erőszakos megnyilvánulást, 3%-uk volt elkövetője annak, és 14,7%-uk pedig szemtanúja volt. Ezek az eredmények arra mutatnak rá, hogy a homofób erőszakoskodás egyfajta "nézősport".

Konkrét esetek

Mexikó

Egy gyermekmatador meghalt miután egy több mint 400 kg-os bika megsebesítette - A matadoroknál nincs alsó korhatár, így az országban 10 éves gyermekek is felveszik a kardot. Rafita mindössze 10 éves és 36 kg, valószínűleg ő a legfiatalabb torreádor a világon, és egyben az egyik legnépszerűbb Mexikóban. Egy maroknyi gyermeksztárral együtt újra felkeltette az érdeklődést Mexikóban a bikaviadalok iránt, ami már szinte homályba veszett. A gyermekek részvétele szenvedélyes vitát váltott ki Mexikóban, hogy vajon a bikaviadal egy nemes, hagyományőrző küzdelem-e, vagy egyszerűen barbár látványosság. A vita egyre hevesebbé vált, miután a spanyol gyermektorreádort, Jairo Miguel Sánchez, 14, megsebesítette egy 400 kg-os bika. A bika szarva a tüdejét találta el és egészen a szívéig hatolt.

Kína

A nyolc éves kínai Zhang Huimin több mint 3550 km-t futott a 2008-as pekingi olimpia tiszteletére. A 21 kilós kislány minden nap hajnali fél háromkor kelt és 64 km-t teljesített. A lány apja ezzel akarta felhívni a figyelmet a gyerekben rejlő potenciálra. Tagadta, hogy ő kényszerítette futásra a kislányt. Arra hivatkozott, hogy a gyerek sose panaszkodott fáradtságra.

Svájc

2010 őszén egy fiatal elkövető, akit nem hagyott nyugodni a lelkiismerete, felfedte, hogy a berni kanton egyik futball klubjának ifjúsági csapatában évek óta beavatási rítuson esnek át a frissen bekerültek, seprűnyéllel megerőszakolják őket. Ez a gyakorlat többször testi sérüléseket is okozott. A beismerő vallomást tevő fiatal a csapatba kerülését követően maga is hasonló erőszak áldozatává vált. Az egyik áldozat édesanyja később arról számolt be, hogy a csapat vezetői az edzőtáborokban eldugták a seprűket, hogy megakadályozzák a beavatási szertartást.

Norvégia

"Ha nem teljesítettünk jól, akkor büntetés gyanánt az ölébe kellett ülni (az edzőébe). Megérintett minket, nagyon undorító volt. Ma már nem értem egyáltalán miért tettük meg. Volt egy olyan gyakorlat, amikor sprintelnünk kellett és aki utolsónak érkezett be, bele kellett ülnie az ölébe, így mindenki iszonyatosan rohant." (Norvég női elitsportoló)

Az Innocentiről

Az UNICEF Innocenti Kutatóintézetet 1988-ban hozták létre Firenzében, Olaszországban. A központ segíti az UNICEF munkáját abban, hogy kijelölje a szükséges jövőbeni beavatkozási területeket és kutatásokat végezzen. Az elsődleges céljai között szerepel a gyermekek jogaihoz kötődő problémák nemzetközi megértésének elősegítése és a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény megvalósításának előmozdítása minden országban.

Az UNICEF-ről

Az UNICEF a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezeteként több mint 150 országban van jelen, segíti a gyermekek túlélését és fejlődését születéstől a kamaszkoron át. A világ legnagyobb oltási programját működtetjük a fejlődő országokban, rengeteget teszünk az egészségügyért, élelmezésért, az egészséges ivóvíz szolgáltatásért, valamint azért, hogy minden gyermek minőségi alapfokú oktatásban részesüljön. Ezen túlmenően igyekszünk védelmet nyújtani az erőszak és a kizsákmányolás ellen. Programjainkat kizárólag magánszemélyek, cégek és kormányok önkéntes hozzájárulásaiból finanszírozzuk.

Kitől kérhetsz segítséget, ha bántanak?

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint minden 18 év alatti személy gyermeknek számít és speciális védelem illeti meg.

Egy gyereket SENKI (se szülő, se tanár, se edző, se osztálytárs, se senki)

 • nem verhet meg,
 • nem beszélhet, viselkedhet vele megalázó, lealacsonyító módon,
 • nem követhet el vele szemben szexuális erőszakot,
 • nem élhet vissza hatalmi helyzetével,

és MINDENKINEK tiszteletben kell tartani a gyerek jogait, érdekeit és szükségleteit.

Bármilyen bántalmazás, erőszak esetén

Gyermekjóléti Szolgálat

Országosan mindenhol kiépített segítő szolgáltatás – a gyermek lakóhelye szerinti szolgálatot kell felkeresni.

Nevelési Tanácsadó

Rendőrség

Háziorvosi vagy házi gyermekorvosi szolgálat, más egészségügyi szolgáltató

Kék Vonal

116-111

Név nélkül hívható ingyenes segélyvonal gyerekeknek és fiataloknak.

ESZTER Alapítvány

06-1 466-9872

Szexuális erőszak áldozatainak segítése pszichoterápiás ellátással és jogi tanácsadással.

www.gyermekbantalmazas.hu

Információ a gyermekbántalmazásról.

Iskolában elszenvedett erőszak esetén

Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Nem minden oktatási intézményben működik.

Iskolai szociális munkás

Nem minden oktatási intézményben működik, de a Köznevelési törvény szerint cél az iskolai szociális munkás hálózat létrehozatala.

Iskolapszichológus

Mindenoktatási intézményben működnie kell, vagy önállóan, vagy pedig a nevelési tanácsadó keretében.

Iskolai védőnő

Valamennyi oktatási intézményben elérhetőnek kell lennie.

Iskolán kívüli sportfoglalkozáson elszenvedett erőszak esetén

Sportklub fegyelmi bizottsága

(UNICEF)