illegális szer
#Szülőknek

A fiatalok harmada már kipróbált valamilyen drogot

2014.03.12.
1 perces olvasási idő

A hazai lakosság kábítószer fogyasztókkal szembeni előítélete hatalmas, annak ellenére, hogy a kábítószer fogyasztás hazánkban alulmúlja az uniós átlagot. Az a puszta tény, hogy hazánkban a legnagyobb problémát a dohányzás és az alkohol jelenti, kevesen azonosulnak, nem ritkán a szülők is megengedik akár 18 éves kor alatt is a fogyasztásukat.

Az első kipróbálás

A vizsgálatba ezúttal csak a 9. és 11. évfolyamos diákokat vonták be. A kérdés úgy szólt fogyasztottál-e már valamilyen illegális szert, illetve visszaélésszerűen gyógyszert vagy inhalánsokat. A válaszadók egyharmada válaszolt igennel. Az első kipróbálás időpontja a többségnél 14 és 15 éves kora közé tehető. Nem mutatkozik jelentős különbség a kannabisz és egyéb drogok kipróbálási életkorában.

Topdrogok

Leggyakrabban fogyasztott szer a kannabisz, azaz a marihuána és a hasis, ezt a válaszadók egynegyede próbálta már. Második helyen a nem rendeltetésszerű gyógyszerfogyasztás áll, többségében alkohollal együtt fogyasztva. Az amfetaminok (speed), mágikus gomba, ecstasy és az inhalások fogyasztása nem éri el a 10%-ot, míg a kokain, LSD, GHB, ketamin, mefedron és szteroidok fogyasztása mindig 0,5% alatt maradt, zömében 0,1-0,2%.

Nem, település- és iskolatípus

A fiúk szerhasználata minden szempontból felülmúlja a lányokét, szemponttól függően 6-8%-kal. A drogérintettség a fővárosban a legmagasabb (37,7%), ennél jóval alacsonyabb a megyeszékhelyeken és egyéb városokban (30,3%), legalacsonyabb a kisebb községekben és tanyákon (28,9%). A fővárosban elsősorban a kannabisz-használat, míg vidéken főként a visszaélésszerű gyógyszerhasználat jellemző, míg a szerves oldószer és inhalánsok alkalmazása a legkisebb településeken a leggyakoribb. Iskolatípus tekintetében alacsonyabb szerhasználat tapasztalható az érettségit adó intézményekben.

Prevenció

Az elmúlt években a szerfogyasztás egyértelmű növekedést mutat, ez jól érzékelhető a kannabisz és az amfetaminok terén. A visszaélésszerű gyógyszerfogyasztás korábban a lányok körében volt elterjedtebb, ez a különbség eltűnőben van. Mivel a leggyakoribb kipróbálás a 9. évfolyamra tehető ezért a prevenciós tevékenységeket célszerű a 7-8. osztályra időzíteni.

A prevenció során nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kannabisz-származékok élettani hatásai feltételezhetően lényegesen csekélyebbek, mint a gyógyszerek, illetve gyógyszer-alkohol együttes fogyasztása. Nem szabad alulbecsülni, különösen vidéken és kistelepüléseken az inhalánsok használatát! Egyéb szereknél (pl. parti drogok) nem ritkán a hatóanyaghoz kevert adalékok (térfogat- és súlynövelők) jelentik a komolyabb veszélyt.

Fontos tudni: Mit csináljak, ha...? Drogok és elsősegély

(Forrás: Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2010.)