szexuális
#Szülőknek

A fiatalok szexuális magatartása

2013.08.12.
1 perces olvasási idő

Jelen statisztikák a serdülők szexualitásával kapcsolatos kérdéseken alapul. A szexuális aktivitásra, a szexuális élet kezdetére, a védekezésre és az óvszerhasználatra.

Az első szexuális együttlét

szexuális együttlét

Itt célirányosan az első közösülésre vonatkozott a kérdés. A 9. évfolyamos lányok 22%-a, a fiúk 33%-a, míg a 11. évfolyamos lányok 55%-a, a fiúk 51%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy "Lefeküdtél-e már valakivel?". A kilencedikes válaszadók több mint fele azt állítja, hogy 14 éves korában, vagy korábban volt az első együttléte.

Védekezés

A szexuálisan aktív tanulók körében az óvszer a leggyakrabban alkalmazott módszer (56%), míg a nem védekezők aránya kicsivel több mint 10%! A fiúk jóval gyakrabban használnak (önmagában) óvszert (63%), mint a lányok (49%), a lányok ellenben gyakrabban alkalmazzák (óvszer nélkül) az egyéb módszereket (24%), mint a fiúk (8%). A módszerek kombinációjában (fiúk 17%, lányok 18%) illetve a védekezés nélküli szexuális kapcsolatban (fiúk 11%, lányok 9%) nincs számottevő különbség a nemek között.

Iskolatípus

A legszembeötlőbb különbség az óvszerhasználat és a védekezés nélküli szexuális kapcsolatban van. Az érettségit nem adó középiskolákban a tanulók lényegesen ritkábban használnak óvszert, a fiúk között majdnem háromszoros, a lányok körében több mint négyszeres az egyáltalán nem védekezők aránya a gimnazistákhoz és szakközépiskolásokhoz képest.

Prevenció

A szexuális szokásokban lényeges változás nem következett be az elmúlt években. A felvilágosítás célcsoportja a felső tagozat, a legfontosabb cél a nem kívánt terhesség és a nemi betegségek elleni védekezésre történő figyelem felhívás.

(Marsi Zoltán oktatás- és egészségfejlesztési szakértő, forrás: Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2010.)