sérülés
#Szülőknek

A fiatalok sérülései és balesetei

2014.06.26.
1 perces olvasási idő

A véletlen balesetek a fiatalkori halálozás egyik legfőbb okai közé tartoznak. A halálozás mellett nem mellékesek azok a súlyos sérülések, amelyek tartósan megváltoztatják a fiatal életkilátásait, munkaképességét és személyiségét.

Balesetek előfordulása

Egyetlen év alatt az iskolás tanulók egyharmada szenved valamilyen balesetet. A lányok többsége (35%-a) 5. osztályban, míg a fiúk többsége (47%) 9. évfolyamon szenved balesetet. Többségük évente egyszer, az évi két balesetet szenvedettek aránya 7%, míg a négy vagy több balesetet szenvedetteké 3%!

sérülésA balesetek körülményei

A leggyakoribb baleset típusoknál nem találunk nemi különbséget. Mindkét nemnél a balesetek kicsivel több, mint fele elesésből, leesésből származik, lényegesen kisebb arányú a második helyen álló ütés és dobás (11%), majd a szúrás és vágás következik (10,5%). A továbbiakban a lányoknál az égés, forrázás, az állatharapás, majd az áramütés következik. Fiúknál negyedik helyen szintén az égés áll (bár majdnem feleannyi, mint a lányoknál), majd az alámerülés és az állatharapás következik.

Baleseti helyszínek

A fiúk többsége (33%) sportlétesítményben szenved balesetet, míg a lányok (39%) otthon. A sort fiúknál az otthon (26%), az utca (19%), majd az iskola (15%) követi, lányoknál a sportlétesítmény (21%), majd az utca (18%) és az iskola (15%). A közlekedési balesetek többségénél kerékpárosként szenvednek sérülést a serdülők, majd megfelelő életkortól a motoros balesetek dominálnak.

A balesetek súlyossága

Szerencsére a balesetek döntő többsége csupán helyszíni (42%) vagy járóbeteg ellátást (42%) igényel. Az 1-3 nap kórházi ápolást igénylő esetek száma 10% körüli, míg a 4 vagy több nap kórházi ápolás lányoknál 4,2%, fiúnál 6,5%. Az 5-11. évfolyamos tanulók körében a sérülések 59 %-a maradéktalanuk meggyógyult, kb. 36%-ának életvitelt nem befolyásoló maradandó elváltozása maradt, míg lányoknál 4,8%, fiúknál 6% életvitelt is befolyásoló elváltozás következett be.

Prevenció

Mivel a fiatalkorúk körében a vezető halálokok közé a véletlen balesetek tartoznak, ezért megállapítható, hogy a balesetvédelmi oktatás óvodás kortól elengedhetetlen. Sajnálatos tény, hogy az oktatási intézmények prevenciós tevékenységei közt a baleset-megelőzés jelentősen alulprezentált.

(Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2010.)