alkohol
#Szülőknek

Ha iszik a szülő, iszik a kamasz is

2014.05.16.
4 perces olvasási idő

Egy kutatás feltárta, hogy azok a gyerekek, akik látják a szüleiket ittasan, kétszer olyan gyakran lesznek maguk is rendszeres alkoholfogyasztók, jelentette a BBC News.

A jelentések egy kutatás eredményei, amit egy jótékonysági alapítvány végzett, melynek célja az Egyesült Királyságban lévő szociális problémák megértése és kezelése. A tanulmány a Nagy-Britanniában élő, alkoholt fogyasztó kamaszok ivási szokásait és azok befolyásoló tényezőit vizsgálta.

A jelentés, melyet „Fiatalok, alkohol és hatások” címen jelent meg, 5700 tizenhárom-tizennégy, valamint tizenöt-tizenhat évesek körében, angliai iskolákban végzett kutatás eredményeit prezentálja. A kutatás a tanulók ivási szokásairól gyűjtött információkat, és az őket befolyásoló tényezők széles spektrumát is vizsgálta, mint például a család, a média, és a környezet. A kutatók célja az volt, hogy megértsék ezeknek a faktoroknak a fontosságát, és kezelni tudják a fiatalkori alkoholfogyasztás problémáját.alkoholista szülők

Mire jutott a kutatás?

A jelentésnek két fő célja volt:

 • az, hogy megvizsgálja egy fiatal első alkoholfogyasztásának körülményeit, és az aktuális ivási szokásokat, beleértve a fogyasztott mennyiséget, és az ittassággal kapcsolatos tapasztalatokat.
 • az, hogy segítsen megérteni, hogy igazán mi is befolyásolja egy fiatal ivási szokásait.

A jelentés eredményei

A nyolcadik-kilencedik osztályos tanulók 70%-a, és a tizedik-tizenegyedik osztályosok 89%-a fogyasztott már szeszes italt. Az első alkoholos ital fogyasztásának idején az átlagéletkor a kutatás szerint tizenkét-tizenhárom év volt, és ez általában egy felnőtt jelenlétében történt, egy különleges alkalom ünneplésekor.

Az ivás még gyakrabban fordult elő:

 • ha a kamasz kevesebb szülői vagy más felnőtt felügyeletet kapott
 • ha hetente több mint két éjszakát tölt a barátaival, különösen, ha ezek a haverok is fogyasztanak alkoholt
 • ha volt olyan közeli családtagjuk (különösen egy szülő), akit láttak inni, vagy lerészegedni
 • ha pozitívan gondolkodtak az ivásról, vagy a hatásairól
 • ha az alkohol könnyen elérhető volt számukra

A kutatás azt is megállapította, hogy míg a barátok nyilvánvalóan fontos befolyásoló szerepet játszanak, a családnak is közvetlen hatása van a kamaszok viselkedésére. A szülők vagy gondviselők gyakran részt vesznek a gyerekük első alkohollal kapcsolatos élményében, és ők a felelősek azért is, hogy mennyi felügyeletet kap a gyerekük. (Például tudják, hogy hol vannak esténként, amikor nincsenek otthon.)

Mennyit isznak a fiatalok?

Amint azt fent már jeleztük, a kamaszok többsége kilencedikes és tizedikes korában már fogyasztott legalább egyszer szeszes italt. Az alacsonyabb iskolai osztályokban a lányok nagyobb valószínűséggel ittak már, mint a fiúk, habár ez a különbséget a későbbi iskolai évekre kiegyenlítődik.

A kilencedik osztályosok, akik azt vallották, hogy ittak már valaha alkoholt:

 • 47% havonta legalább egyszer iszik
 • 20% iszik minden héten
 • 27% ivott a kutatást megelőző héten
 • 47% ivott egy vagy két szeszes italt a legutóbbi alkalommal

A tizenegyedik osztályosoknál, akik ittak már, ugyanez az arány:

 • 72% havonta legalább egyszer iszik
 • 39% iszik minden héten
 • 49% ivott a kutatást megelőző héten
 • 25% ivott hat vagy több italt a legutóbbi alkalommal

Azoknak a kilencedikes kamaszoknak, akik próbálták már az alkoholt több mint fele (ötvennégy százalékuk) mondta azt, hogy részeg is volt egy vagy két alkalommal. Azok közül, akik már legalább egyszer voltak részegek, a kilencedikesek 47 százaléka, és a tizenegyedikes tanulók 66 százaléka mondta azt, hogy a barátaival legalább havonta egyszer isznak kizárólag azért, hogy lerészegedjenek.

Mit isznak?

A kutatás szerint a kilencedik évfolyamos tanulók legnagyobb valószínűséggel kevert italokat fogyasztottak (a fogyasztott italok huszonhat százaléka) vagy sört (huszonkilenc százalékuk), ezt követték az égetett szeszek vagy likőrök (huszonkét százalék), az almabor (tizenhárom százalék) és a bor vagy hasonló italok (tíz százalék).

A tizenegyedikes tanulók nagyobb valószínűséggel fogyasztottak sört (harmincöt százalék), égetett szeszt vagy likőrt (huszonöt százalék), ezt követték a kevert italok (tizenhét százalék), az almabor (tizenkét százalék) és a bor (tizenegy százalék).

Mindkét korcsoportbantöbbet fogyasztottak azok a tinik, akik sört ittak, mint akik másfajta alkoholt.

Mi befolyásolja a tiniket az ivásban?

Habár a családi ivási szokásoknak nagy hatása volt az alkoholfogyasztásra, a legerősebb befolyásoló tényezők mégis azok a barátok voltak, akik maguk is ittak.

A jelenlévők körülbelül 75 százaléka mondta, hogy felnőtt jelenlétében fogyasztott először szeszes italt. Igaz ugyan, hogy mindkét korcsoportnál a legnagyobb valószínűséggel otthon ittak legutóbb, az adag az idősebb korosztálynál kisebb volt: a kilencedikesek 43 százaléka volt szülőkkel vagy testvérekkel, amikor legutoljára ivott, összehasonlítva a tizenegyedikesekkel, akiknek 34 százaléka, és ők sokkal inkább a barátaikkal alkoholizáltak legutoljára.

Azok a tinik, akiknek a legkisebb szülői felügyelet volt (például a szülők nem tudták, hogy hol voltak egy szombat estén), nagyobb valószínűséggel ittak meg egy italt. Azok a tinik, akik nem fogyasztottak alkoholt, főként az érdeklődés hiánya miatt nem ittak. A fiatal vallása, etnikai hovatartozása, és a családi értékei is nagy valószínűséggel előre jelzik, hogy a kamasz ivott-e már.

Az alkoholfogyasztás legfőbb befolyásoló tényezői

 • kor: minél fiatalabb volt valaki az első pohár alkoholnál, annál nagyobb eséllyel fogyasztott szeszes italt az elmúlt héten is
 • pozitív élményekre számított az ivástól
 • a legtöbb (sokkal inkább, mint néhány, vagy egy pár) fiatal barátai is isznak
 • az ivás gyakorisága a családban: egy fiatal nagyobb valószínűséggel válik rendszeres fogyasztóvá, ha legalább egyik családtagja minden héten iszik
 • az első alkoholfogyasztás körülményei: azok, akik egy családi ünnepségen ismerkedtek meg a szeszes itallal, kisebb valószínűséggel váltak rendszeresen ivókká, ami a kutatás szerint valamilyen szintű családi felügyeletet, odafigyelést jelez
 • az alkohol könnyen hozzáférhető

A túlzott alkoholfogyasztás kockázata a barátokkal együtt töltött idővel egyenes arányban növekszik. Szintén befolyásoló tényező a haverok kora: idősebb testvérekkel, barátokkal a tinédzser könnyebben jut hozzá az alkoholhoz.

A kutatás szerint azok a fiatalok, akik valaha szemtanúi voltak a szüleik részegségének körülbelül kétszer olyan gyakran isznak, mint azok, akik sohasem tapasztaltak ilyet.

Milyen következtetések vonhatók le mindebből?

Bár a fiatalok körében az ivás nem elkerülhetetlen, a tinédzserek nagy százaléka fogyaszt alkoholt. Ezeknek a kutatásoknak pedig azt is figyelembe kell venniük, hogy kevés előny származik azokból a kampányokból, amik a fiatalokat meg akarják óvni az alkohol kipróbálásától, sokkal inkább az alkohol azonnali és hosszú távú hatásait kellene megakadályozniuk.

A tanulmány a túlzott, rendszeres, és veszélyes alkoholfogyasztás legerősebb befolyásoló tényezőit emeli ki. A szerzők azt javasolják, hogy az alkoholfogyasztási szokások javításának legjobb módja az lenne, ha a szülőket világosítanák fel arról, hogyan hathatnak a gyermekük viselkedésére. Fontos a szülők alkoholfogyasztásának fontosságát.

(Sz. D. L.)