aids-teszt
#Betegségek

Hol végeztethető HIV teszt?

2021.03.27.
2 perces olvasási idő

HIV tesztet állampolgárságra való tekintet nélkül bárki kérhet. Az anonim HIV teszthez való jog törvényen alapuló jog.

Milyen formában kérhető HIV teszt?

HIV tesztet állampolgárságra való tekintet nélkül bárki kérhet, a vizsgálat történhet névvel vagy név nélkül. Név nélküli (anonim) csak akkor lesz a vizsgálat, ha ezt a vizsgálatra jelentkező maga kéri. Ha az illető a kötelezően szűrendő csoportok valamelyikébe tartozik (részletesen lásd később), és az anonim vizsgálat során ez pl. a felvilágosító beszélgetésből az orvos számára kiderül, a vizsgálat csak névvel folytatatható.

Milyen adatokat kérhetnek a vizsgálat során?

Az anonim vizsgálat során semmilyen személyes adat nem kérhető (pl. születési dátum, vezeték- és keresztnév kezdőbetűi), mint ahogy olyan adat sem, amely alapján az illető vagy környezete beazonosítható. A vizsgálatnak azonban része, hogy mind a teszt elvégzése előtt, mind az eredmény átvételekor személyes elbeszélgetésre kerüljön sor a vizsgálatra jelentkező és a vizsgálatot végző orvos között. A beszélgetés során szó esik a HIV terjedési formáiról, a veszélyes magatartásokról, a megelőzési módokról és az illető szexuális vagy drogfogyasztási szokásairól.

A vizsgálat lehet névre szóló is, és kérhető saját vagy hivatalos célra. Ez utóbbira idegenrendészeti eljárás miatt lehet szükség (pl. letelepedési engedélyhez), vagy munkavállalás céljából, olyan munka esetén, amely során a fertőződés, illetve a fertőzés átadásának veszélye fennáll.

Minden, ami a felvilágosító-tanácsadó beszélgetések során elhangzik, az orvosi titoktartás hatálya alá tartozik, akár anonim, akár névre szóló volt a vizsgálat. A beszélgetést tehát nem követheti pl. kábítószer-fogyasztás esetén feljelentés, és a vizsgálatra jelentkező szexuális partnerei sem idézhetők be hatósági HIV tesztre.

Valamennyi szűrőhelyen végeznek statisztikai adatgyűjtést, ám ez azonosításra alkalmatlan módon történik.

Mit kell tudni az eredmény kiadásáról?

Anonim vizsgálat esetén egy kódszám kerül a vérmintára, mely áll a vizsgálatot végző intézmény működési engedélyszámából, a vérvétel dátumából, és a vérvétel aznapi sorszámából. A mintát e kód kíséretében továbbítják a laboratóriumba, és az érintett is ez a számsor (azonosító szám), illetve a kapott azonosító jel alapján jut majd hozzá a teszteredményéhez.

HIV vírus

Névvel végzett vizsgálat esetén a vérvételt végző orvos az érintett nevét, lakcímét és TAJ számát úgy rögzíti és kezeli, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A laboratóriumba küldött vérmintán csak a vizsgált személy TAJ száma szerepelhet. Az eredmény átvételéhez a személyazonosság igazolása szükséges. Amennyiben az érintett az eredmény megküldését kéri, a postázás során úgy kell eljárni, hogy harmadik személy számára ne derülhessen ki, mit tartalmaz a boríték, és azt csak az illetékes vehesse át.

Hol végeztethető HIV teszt?

Az anonim HIV teszthez való jog törvényen alapuló jog. A teszt valamennyi állami és nem állami szűrőhelyen kérhető, így az ÁNTSZ megyei, illetve fővárosi intézeteiben, a területi bőr- és nemibeteg-gondozó intézetekben, valamint egyes kórházakban (pl. a Fővárosi Szent László Kórház Ambulanciáján) és a megfelelő működési engedéllyel rendelkező egyéb egészségügyi szolgáltatóknál.

A HIV teszteket végző intézetek listája

Kell-e fizetni a vizsgálatért?

A hivatalos célból végzett tesztről szóló igazolás térítés fejében szerezhető be. A térítési díjról jogszabály rendelkezik. (a hatósági igazolás díja 3000 Ft.)

A névvel végzett, saját célra kért HIV teszt magyar állampolgár, illetve vele egy tekintet alá eső külföldi esetében (TAJ kártya alapján) ingyenes.

Az anonim HIV vizsgálat minden esetben ingyenes.

(Forrás: anonimaids.hu)