dohányzás
#Szülőknek

A fiatalok dohányzási szokásai

2014.10.13.
2 perces olvasási idő

A serdülők rizikómagatartásának tanulmányozása fontos iránymutató az iskolai nevelés és prevenciós irányelvek kialakításakor. Cikkünkben a fiatalok dohányzási szokásait elemezzük.

A dohányzás és következményei

Hazánkban évente 28 ezren halnak meg a dohányzással összefüggő betegségekben. Az első kipróbálás döntő többsége a serdülőkorra tehető, és úgy tűnik, a kipróbálási életkor kulcsszerepet játszik a rendszeres dohányzás kialakulásában. Minél korábban próbálja ki ugyanis valaki, annál nagyobb az esély, hogy rendszeres dohányzóvá válik.

Az első szál cigi

A dohányzás kipróbálásának aránya a magasabb évfolyamokon a várt eredményeknek megfelelően magasabb. Míg az 5. osztályos lányok 11,2%-a, illetve a fiúk 17,5%-a már kipróbálta a dohányzást, addig a 7. évfolyamon 35,8 és 42,2%, 9. évfolyamon 63,7 és 67% az arány. A 11. évfolyamon már a lányok 76%-a, és a fiúk 77,6%-a legalább egyszer már dohányzott.

Egyre korábban próbálják ki a fiatalok a dohányzást

A felmérésből az is kiderül, hogy a fiúk előbb kezdenek el ismerkedni a dohányzással, mint a lányok. A legtöbb válaszadó 14-16 éves kora között próbálta először a dohányzást. Ugyanakkor a bevont diákok közel negyede már 13 éves korában kipróbálta. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy az elmúlt években az első kipróbálás időpontja 2-4(!) évvel korábbra tolódott. A 9. évfolyamos lányok 10,1%-a, a fiúk 17,8%-a már 11 évesen kipróbálta a dohányzást.

A dohányzás gyakorisága

A heti rendszerességgel dohányzók megoszlása az alábbiak szerint alakult:

  • 5. évfolyam lányok 1%-a, fiúk 3,5%-a
  • 7. évfolyam lányok 6,7%-a, fiúk 8,8 %-a
  • 9. évfolyam lányok 26%-a, fiúk 29,6%-a
  • 11. évfolyam lányok 33,8%-a, fiúk 41,5%-a

A naponta dohányzók aránya (nem nélkül)

  • 5. évfolyam 1,5%
  • 7. évfolyam 4,5%
  • 9. évfolyam 22,8%
  • 11. évfolyam 31,8%

Település- és iskolatípus

A településtípusok tekintetében a falun vagy tanyán élő diákok kissé magasabb arányban próbálják ki a dohányzást. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a szakmunkásképzőbe vagy szakiskolába járó tanulók körében kedvezőtlenebb képet kapunk, mint a gimnáziumok vagy szakközépiskolák tanulóit vizsgálva.

Összehasonlítás

A nemek, korcsoportok, település- és iskolatípusok szerinti korábbi (2006) vizsgálatokhoz képest jelentős változás nem figyelhető meg. Megállapítható azonban, hogy a hazai fiatalok korábban kezdenek el dohányozni, mint az európai átlag, a rendszeres dohányzás azonban illeszkedik az európai átlaghoz.

Prevenció

A vizsgálat alapján elmondható, hogy a dohányzás megelőzési tevékenységeket legkésőbb az általános iskola alsó tagozatában el kell kezdeni, és különös figyelmet kell fordítani a szakmunkásképzők és szakiskolák prevenciós és egészségnevelési törekvéseire.

(Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2010.)