#Lélek

A digitális bennszülöttek felnőtté válásának nehézségeiről

2011.11.11.
1 perces olvasási idő

A digitális bennszülöttek felnőtté válásának nehézségei állnak a Diákok az Akadémián című program előadásainak a középpontjában - a csütörtöki rendezvényre A magyar tudomány ünnepe keretében kerül sor.

Mint a Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható, az ember életének talán legintenzívebb érzelmi változásokkal teli időszakát, a kamaszkort elemzi Csépe Valéria, Csányi Vilmos és Kosztolányi György akadémikus. A kutatók a pszichológia, az etológia és a genetika szemszögéből vizsgálják a fiatalok jellemző életkori sajátosságait.

A főként diákok érdeklődésére számot tartó interaktív előadás korszerű médiaeszközök segítségével szemlélteti, hogy a tudomány egyáltalán nem unalmas, önmaguk és környezetük tudatos megismerése pedig már kamaszkorban is fontos feladat, hogy később felnőttként is reflektálni tudjanak a világra. A társadalmi lét örökös párbeszéd az "én" és a "másik" között. Csányi Vilmos etológus a társas lény fogalmát, a szocializáció folyamatát járja körül. Az emberi szocializációt bonyolult biológiai és társadalmi tényezők befolyásolják.internet

Legfontosabb eseményei a családban kezdődnek és a szűkebb, majd tágabb közösségekben folytatódnak. A személyiség formálódása 10-12 éves korra befejeződik, de érése, megszilárdulása évekig tart.

A serdülők problémáira a humánetológia megoldási stratégiákat kínál. Kosztolányi György a genetika felől közelíti meg a serdülőkort, mint a gyermekkorból a reprodukciós korba való átmenet időszakát, amelynek során jelentős hormonális, testi és pszichés változásokon megy át a szervezet. A serdülőkor az ember életében mindössze néhány év, ám ez nem csupán az egyén későbbi életére, hanem az újabb kutatások szerint az utódok fejlődésére is befolyással lehet.

Napjaink társadalmának környezeti hatásai az egyént és utódait egyaránt veszélyeztethetik. Csépe Valéria a pszichológia szemszögéből vizsgálja a kamaszkort. Ez az életszakasz hullámzó önértékelési viharokat válthat ki a világot nagy lendülettel megismerni akaró serdülőkben. Félúton vannak a gyermekből felnőtté válás folyamatában, így ez a néhány év mérföldkő lehet későbbi életük alakulásában. A legkritikusabb tényező a "digitális bennszülötté" válás, a virtuális térben való mozgás és a valós kapcsolati háló kiépítésének problémája.

(mti)

Kapcsolódó cikkek