érettségi 2016
#Suli, munka

Ma a német érettségi vizsgákkal zárják a hetet a diákok - Mik a feladatok?

2016.05.06.
1 perces olvasási idő

Német nyelvből középszinten 1 006 helyszínen 17 161-en, emelt szinten 55 helyszínen 2 316-an vizsgáznak. Mutatjuk az első információkat a feladatokról.

A német nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az „Olvasott szöveg értése" 60 perc időtartamú, a második rész, a „Nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" vizsgaösszetevő következik, majd végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgaösszetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott
szótár (a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem használható). Emelt- és középszinten is az egyes vizsgaösszetevők értékelése egymástól független, és a feladatok megoldása központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Ezek a feladatok középszinten

Az első feladatban egy matematikai kutatási díjat elnyert diákról szóló szövegbe kell behelyettesíteni a megfelelő névelőket és határozószókat. A folytatásban a Haribo gumimacikról szóló szöveg hiányzó részeihez kell megtalálniuk a vizsgázóknak a helyes névelőket (nem, egyes és többesszám szerint). -írja az eduline.hu

A harmadik feladatban határozószókat kell egy fiatalok internethasználatról szóló szövegben elhelyezniük a diákoknak. Zárásként egy bálnákról és delfinekről szóló ismeretterjesztő szövegben kell elhelyezniük a mellékelt főneveket, igéket és névelőket.

A feladatra 30 percük van a vizsgázóknak, majd negyedórás szünetet követően a hallás utáni szövegértéssel folytatják a vizsgát.