inzulinkezelés
#Suli, munka

Pályaválasztási szempontok inzulinnal kezelteknek

2016.03.13.
5 perces olvasási idő

A gyermekkorban jelentkező 1-es típusú diabétesz ma már megfelelő inzulinkezeléssel, vércukor-önellenőrzéssel és „életmódkezeléssel” jól egyensúlyban tartható. A jó anyagcsere érdekében azonban bizonyos szabályokat be kell tartani.

Ha őszinték akarunk lenni, a meglévő szabadság mellett azért sok kötöttséggel is számolni kell. A legtöbb esetben négyszeri inzulinadás szükséges. Az inzulinpumpa-kezelés bizonyos esetekben hatékonyabb lehet a hagyományos inzulinkezelésnél, de a technika megfelelő kezelése és a vércukor-önellenőrzés itt is folyamatos odafigyelést igényel. Nagyjából adott időpontokban minimum háromszori étkezés szükséges, ügyelni kell az elfogyasztott étel minőségére és mennyiségére. Közepes aktivitású rendszeres testmozgásnak a jó kondíció megőrzésében és a szövődmények megelőzésében fontos szerepe lehet. Az éjszakai pihenés elengedhetetlen feltétele a szervezet regenerálódásának.

Pályaválasztáskor mindenképpen figyelembe kell venni a fentieket!

Olyan élethivatást ajánlatos választani, amit örömmel, évtizedeken keresztül tudnak végezni, de nem akadályozza a rendszeres életvezetést. Szoktuk mondani, bármit megcsinálhat, bármire képes lehet egy inzulinnal kezelt cukorbeteg. Ez jól hangzik, de ha belegondolunk, hosszú távon biztosan nem fedi a valóságot. Rendszeresség, megfelelő életritmus, folyamatos odafigyelés – divatosabban –, helyes önmenedzselés nélkül nem lehet sokáig a cukorbetegséget egyensúlyban tartani. A törekvés helyes, hogy ezek a fiatalok teljes életet élhessenek, és kedvük szerint választhassák meg pályájukat, de úgy kell választani, hogy a munka is örömet okozzon és a cukorbetegség is tartósan egyensúlyban maradhasson. Azt hiszem, ha ezt meg lehet valósítani, ez lehet a hosszú, boldog és szövődménymentes élet titka.

suli

Mi az, ami nem javasolt?

Mindenkire érvényes tanácsok nincsenek, de az alábbiakat érdemes megfontolni és alaposan végiggondolni, mielőtt egy életre döntenek. Számtalan olyan szakma van, amit rövid ideig lehetne végezni cukorbetegként, de élethivatásul nem ajánlanám.

A betegség jellege miatt a kifejezetten nehéz fizikai munkát eleve zárjuk ki! Olyan foglalkozást, ahol a rendszeres étkezés és az önellenőrzés lehetősége nem megoldott, ne válasszanak! A több műszakos, illetve folyamatos éjszakai munkavégzés me-lett nem lehet hosszú távon jó anyagcserehelyzetben élni! A túl szennyezett, nem higiénikus munkakör az önellenőrzés és az inzulinbeadás gátja lehet.

Biztonsági okból zárjuk ki azokat a szakmákat is, ahol egy esetleges hirtelen fellépő vércukoresés nemcsak a betegre, de mások számára is veszélyt jelenthet, például gépipari, forgó, mozgó gépek, magasban végzett munka. A szemet erősen igénybe vevő munkakörök – órás, műszerész, műszaki rajzoló, varrónő, vésnök –, vagy nagyobb vibrációs ártalommal járó foglalkozások – légkalapács rendszeres használata – vállalását is jól gondoljuk meg!

Néhány vegyipari munkahely magában hordozhatja a vese- vagy májkárosodás veszélyét, amire a cukorbetegek egyébként is fogékonyabbak. A szabadtéren, hidegben végzett munka károsíthatja a végtagok keringését. Az a tapasztalat, hogy közvetlenül az édesiparban vagy élelmiszeriparban dolgozók nagyobb csábításnak vannak kitéve az étkezést illetően, és ennek nehéz egy életen át ellenállni. Ugyanez vonatkozik a cukrászokra, illetve szakácsokra is.

Mi az, amit rendeletek tiltanak?

Nem sok, de van néhány olyan foglalkozás, amit rendeletek egyértelműen tiltanak, az inzulinnal kezeltek alkalmazása ezekben az esetekben nem lehetséges. A 203/2009. (IX. 18.) Kormányrendelet, amely a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szól, kizárja ezekben a munkakörökben az inzulinnal kezeltek alkalmazását.

A 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet, a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről, az alkalmasságot kizáró betegségek között sorolja fel az inzulinnal kezelt cukorbetegséget. A 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet szerint állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység inzulinkezeléssel nem végezhető. Inzulinos cukorbeteg európai uniós bizottsági rendelet (1178/2011/EU) értelmében nem lehet légitársasági pilóta, kereskedelmi pilóta, magánpilóta, vitorlázórepülőgép-pilóta, ballonpilóta, de légi utaskísérő sem.

Mi a helyzet a jogosítvánnyal?

1. csoportú „úrvezetői” jogosítvány megszerzésének a jól beállított cukorbetegnél nincs akadálya. Sok 14–18 év közötti fiatal szeretne engedélyhez kötött járművet vezetni. A 14. életévtől az „M” (segédmotoros kerékpár), a 16. életévtől az „A1” (motor), a 17. életévtől a „B” (személygépkocsi) kategóriába tartozó gépjármű vezetésére van lehetőség a jogszabályok szerint. A gépjárművezetői alkalmasság csak szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg, ezt az illetékes gyermekdiabetológiai szakellátóhelyen kell beszerezni.

Egészségi alkalmasság csak akkor állapítható meg, ha a cukorbetegségben szenvedő tisztában van a hipoglikémia kockázataival és állapotát megfelelően kontrollálni tudja. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani azon kérelmező esetében, akinél ismétlődő súlyos (külső segítséget igénylő) hipoglikémia áll fenn. A gépjárművezetői alkalmasság cukorbetegség esetén a fenti kategóriákban 5 év időtartamra adható meg. A szakorvosi véleményezés alapján a házi gyermekorvos állítja ki a javaslatot az 1. csoport szerinti alkalmasságról. A meghatározott időnél (5 év) korábban, soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni a gépjárművezető, ha esetében súlyos hipoglikémia fordult elő.

2. csoportú, vagyis speciális járművek vezetésére alkalmas „hivatásos gépjármű-vezetői” jogosítvány megszerzésének nincs elvi, illetve jogszabályi akadálya. Európai uniós jogszabály szerint a hivatásos gépjárművezetői engedély kiadása vagy megújítása megfontolás tárgyává tehető, ha a cukorbetegség teljesen egyensúlyban van, és fennállnak bizonyos feltételek.

Itt a feltételek a következők:

  • a vizsgálatot megelőző 12 hónap folyamán nem fordult elő súlyos hipoglikémia;
  • a kérelmező teljesen tisztában van a hipoglikémia bevezető tüneteivel;
  • az inzulinkezelésre szoruló kérelmező rendszeresen – legalább naponta kétszer, vagy a vezetést közvetlenül megelőzően – végzett vércukorszintméréssel megfelelően kontrollálja állapotát;
  • a kérelmező teljes mértékben tisztában van a hipoglikémia kockázataival;
  • a cukorbetegséggel összefüggésben nem áll fenn egyéb kizáró szövődmény.

A szakorvosi javaslat időtartama legfeljebb 3 év. Bizonyos járművek vezetését illetően a jelöltnek jogszabályban meghatáro-zott pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell vennie. A fentiek ellenére a gépjárművezetés élethivatásként választását egyetlen inzulinkezelt betegnek sem javasolnám, mivel egy hipoglikémiás esemény miatt nemcsak saját és környezete testi épségét veszélyeztetheti, de kenyérkereső foglalkozását is elveszítheti.

Mi javasolt?

Az inzulinnal kezelt diabéteszes fiatalok pályaválasztása nem egyszerű dolog! Időben el kell kezdeni a tájékozódást a lehetőségeket illetően. Jól meg kell fontolni a döntést, és számtalan tényezőt figyelembe kell venni.

Sok pálya közül választhatnak, de van olyan, amit rendeletek tiltanak, és van olyan is, ami a beteg érdekében nem javasolható. Olyan élethivatást válasszanak, amely nem fokozza a szövődmények kockázatát, amelynek időbeosztása lehetővé teszi a megfelelő önmenedzselést (inzulinadás, étkezés, vércukormérés), és amelynek végzése során egy esetleges vércukoresés következtében kialakult rosszullét nem jár súlyos következményekkel.

Az inzulinnal kezelt cukorbetegek számára stabil napirendet biztosító, egy műszakos, szellemi vagy könnyű fizikai tevékenységgel járó munkakörök javasolhatók. Jó néhány nem megterhelő, előre kiszámítható fizikai igénybevétellel járó, egy műszakos munkakör létezik, például a kereskedelemben, az egészségügy egyes területein, de ilyen lehet az óvónő és a kertész is. Döntően szellemi tevékenységet végeznek az oktatásban, irodai adminisztratív tevékenységekben és még hosszasan lehetne sorolni, mert a választék bőséges.

Segíthet a pályaválasztásban, ha a fiatalok elbeszélgetnek olyan felnőtt, inzulinkezelést alkalmazó sorstárssal, aki szakmájában sikeres, élete jól szervezett és cukoranyagcseréje is rendezett.

(diabetes.hu - Dr. Strényer Ferenc)

DIABETES JUNIOR

biabetes

A XI. Országos Gyermekdiabétesz Nap tiszteletére jelent meg Diabetes betegtájékoztató lapunk 6. Junior különszáma, amit cukorbeteg gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek, családjuknak készítettünk.
Rengeteg hasznos információ, tudnivaló és érdekesség 120 oldalon.
Az alábbi megrendelő kitöltésével a lap közvetlenül a postacímre igényelhető.

Kapcsolódó címkék

suli