iskola
#Suli, munka

Igazságtalan a tanárod? Cseréld le egy vizsga erejéig!

2011.04.30.
2 perces olvasási idő

Veled is előfordult már, hogy rossz magaviselet miatt egyessel, vagy szinte megoldhatatlan feladatokkal teli röpdolgozattal büntette a tanár az osztályt? Mindez komolyan kihat az év végi jegyedre, s akár a továbbtanulásodra is!

Van azonban megoldás! Pár napig még kérheted, hogy független bizottság dönthessen valós tudásodról!

Jó, ha tudod, hogy abban az esetben, ha igazságtalannak érzed az év végi osztályzatod, kérheted - ha kiskorú vagy, akkor a szülő aláírása is szükséges - a félév, vagy jelen esetben a szorgalmi időszak utolsó napját megelőző 30. napig, hogy független vizsgabizottság előtt adhass számot a valódi tudásodról!

Ezzel a bejelentéseddel megszűnik az iskolának az a joga, hogy megállapítsa az osztályzatod. Ha a tanulói, szülői bejelentés megérkezik az iskolába annak teljesítése nem utasítható el! Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. A vizsgáztatásra kijelölt intézmény által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít, ahol Te is tanulsz.

Miért van erre szükség?

Sajnos még mindig gyakran előfordul, hogy a rossz magaviselete miatt a tanuló elégtelen osztályzatot kap valamelyik szaktantárgyból, akár hármat is egy tanítási napon. Megtorlásnak tekinthető, ha az osztályközösség vélt vagy valós fegyelmezetlensége esetén azonnali röpdolgozatot iratnak megoldhatatlan feladatokkal. Tudjuk, hogy egyetlen így szerzett egyes is oly mértékben kihat az év végi osztályzatra, hogy az komolyan befolyásolhatja akár a továbbtanulást is! Az adott évfolyam követelményeinek teljesítéséről a független vizsgabizottság előtt nyújtott teljesítmény alapján kell dönteni.

Érdemes tudni, hogy az ellenőrző könyv az iskolai élet egyik fontos dokumentuma, tartalmának összhangban kellene lenni a naplóval. Ha az évközi érdemjegy nem bizonyítható az ellenőrző könyv beírásával, akkor a naplóban szereplő érdemjegy nem érvényes.

Jogorvoslat

A pedagógus értékeléssel, minősítéssel összefüggő jogsértő döntésével szemben a jogszabály jogorvoslati lehetőséget is biztosít a tanuló, illetve a szülő számára.

A közoktatási törvény 48. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül - többek között - az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, valamint a tanuló teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját.

Mulasztásos törvénysértést követ el az iskola, ha nem tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a pedagógiai programban lefektetett értékelési elvekről, az osztályzatok kiszámítási módjáról, vagy nem szabályozza a dolgozatok kijavításának határidejét és megtekintésének módját a helyi tantervében.

(Forrás: mszoe.hu)