szóbeli érettségi
#Suli, munka

A szóbeli matematika érettségiről

2011.05.18.
1 perces olvasási idő

Nagyon elszúrtad a matek írásbelidet? Le vagy törve? Aggodalomra semmi ok, még javíthatsz! Bánkódás helyett koncentrálj az előtted álló feladatra, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból! Az alábbiakban megpróbálunk segíteni, hogy tudd, mi vár Rád!

Szóbeli vizsgát azok a tanulók tesznek/tehetnek, akiknek az írásbeli vizsgájuk sikertelen - nem érték el az elégségeshez szükséges minimum 20 pontot – (20 %), de az írásbeli vizsgapontszám legalább 10 pont (10 %).

A tapasztalatok szerint változatos, a tananyagot elég jól lefedő feladatsorokat kapnak a diákok, amely a matematika fogalmak számonkérésére, az alapismeretek és az alapkészségek mérésére megfelelőek. Ezek megoldásakor a gyengébb tanulók számára is van lehetőség arra, hogy bemutassák, hogy bizonyos ismereteket és készségeket elsajátítottak.

A nehezebb, összetettebb feladatokban, ahol már a kezdő lépésekhez is gyakran komoly ötlet kell, erre gyakran nincs lehetőségük. A tételbizonyítás elmaradása sokak számára hiányzik, de így is ellenőrizhetőek az egyszerű elméleti ismeretek. Ez a vizsgarész időnként alig kíván az általános iskolai tudásnál többet, de abban már megoszlanak a tanári vélemények, hogy ez helyes vagy helytelen. A kollégák közül sokan nem értenek egyet azzal, hogy a válaszokat ebben a részben többnyire nem kell indokolni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán legalább 20 tételre kell számítanod. A tételsor tartalmi arányai az írásbeli vizsga leírásánál meghatározott arányokat tükrözik. A tételeket a vizsgáztatásra jogosult szaktanár állítja össze.

A tétel 3 egyszerű elméleti kérdést (definíciót, tételkimondást), valamint 3 feladatot tartalmaz. A tétel egyes elemei más-más témakörből kerülnek kiválasztásra.

Értékelés

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont.

Az értékelés szempontjai:
1. Az elméleti kérdés összesen 15 pont.
2. A három feladat összesen 30 pont.
3. Önálló teljesítményre való képesség, a feladatok logikus előadása, illetve a matematikai kommunikációs képesség 5 pont.

A szóbeli vizsgát is tett tanuló végső értékelése az írásbeli és a szóbeli vizsga együttes pontszáma alapján történik...

A teljes cikk megtekinthető az eduline-on.