drog
#Drog, cigi, alkohol

DrogJog: Az elkövetői magatartás büntetése

2023.02.25.
2 perces olvasási idő

Talán néha nagy a csábítás, hogy kipróbáld. De mi történik, ha lebuksz? Megéri kockáztatni?

Milyen drogokat különböztet meg a jog?

Ne tévesszen meg, hogy sokszor sokfelé hallod a könnyű és kemény drogok közti különbségtételt. A jog nem tesz különbséget, ugyanolyan következményekkel kell számolni mindenféle illegális droghasználatért, legyen az akár egy marihuánás cigaretta, amit a fiatalok oly sokszor egy kézlegyintéssel vagy vállrándítással intéznek el.

A könnyű drog fogyasztását megengedi a törvény?

Mint az a korábban olvasottakból remélhetőleg kitűnt – ismétlés a tudás anyja felkiáltással – büntetőjogunk nem differenciál kábítószer és kábítószer között, így annak használata (fogyasztása) között sem. A jogszabályaink spártai szigorral reagálnak bármiféle jogi értelemben vett droghasználattal kapcsolatban, a marihuánás cigarettában (joint) történő egyszeri beszívás is bűncselekmény Magyarországon.

Milyen jogszabályok tartalmaznak a kábítószer-fogyasztásra vonatkozó rendelkezéseket?

Ma hazánkban két olyan alapvető jogi norma van, ami konkrét szabályokat tartalmaz az illegális droghasználattal kapcsolatban. Az egyik a Büntető Törvénykönyv – ez a jogszabály rendelkezik részletekkel arról, hogy milyen droggal kapcsolatos cselekmény, milyen következményekkel jár, vagyis hogy milyen nemű büntetéssel kell számolnia annak, aki kapcsolatba kerül a kábítószerekkel.

A másik fontos jogszabály a Büntető eljárásról szóló törvény. Ez a jogszabály rendelkezik igen részletesen arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedésnek, eljárásnak kell alá vetnie magát adott esetben fiatalkorú kábítószer-fogyasztónak, mi lesz a sorsa a droggal kapcsolatos cselekményt elkövetése után az eljárás alá vont személynek.

Milyen elkövetési magatartásokat büntet tehát a törvény?

A törvény két nagy magatartáscsoportot tekint kábítószerrel való visszaélésnek. Megkülönböztet ún. fogyasztói és terjesztői típusú magatartásokat. Az egyes magatartási fajtákat e csoportokon belül úgynevezett elkövetési magatartásoknak nevezzük. A terjesztői típusú magatartások szigorúbb büntetőjogi megítélés alá esnek. Bizonyos súlyosbító körülmények, mint (pl. üzletszerűen, vagy fegyveresen, esetleg bűnszövetségben való elkövetés) megléte esetén a büntetési tétel nagyobb az egyes kategóriákon belül.

Ami a fogyasztói típusú magatartásokat illeti, a törvény a következőket sorolja fel: termesztés, megszerzés, előállítás, tartás, ország területére behozatal, onnan való kivitel, vagy ide tartozik a drog az ország területén való átvitele is. Különösebb magyarázatra legfeljebb a megszerzés szorul – ez a birtokba-jutást jelenti, akármilyen rövid időre. Ezen elkövetési magatartás segítségével lehet a fogyasztást büntetni, hiszen akinek a szervezetében drog mutatható ki, az korábban meg is szerezte.

A terjesztői típusú magatartások csoportjában pedig az alábbiakkal találkozhatunk: kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés.

Ha kiderül, hogy valaki drogozott, lesz-e priusza?

Akivel szemben kábítószerrel visszaélés bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul, a rendőrség gyanúsítottként hallgatja ki minden esetben. Ez igazán súlyos jogkövetkezményekkel jár, többek között azzal, hogy az ún. bűntetteseket nyilvántartó rendszerbe kerül be, amelynek útján további következményeivel kell számolni. Ha valakit gyanúsítottként hallgatnak ki, ujjlenyomatot vesznek tőle minden esetben, valamint a nyilvántartásba széles körben kerülnek rögzítésre a személyes adatai.

(KamaszPanasz - Gy. A. – ADA Alapítvány alapján)