felvételi
#Suli, munka

Kezdődnek a középiskolák központi írásbeli vizsgái

2012.01.20.
3 perces olvasási idő

Pénteken megkezdődnek a középfokú iskolák központi írásbeli felvételi vizsgái. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint írásbelit 506 intézmény szervez, és azokon több mint 70 ezren vesznek részt.

A hivatal MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára január 20-án 14 órától, a 9. évfolyamon az általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára január 21-én 10 órától kell a vizsgákat megszervezni. Központi írásbeli felvételi vizsgát összesen 506 intézmény szervez, a vizsgákra közel 70.200 diák mintegy 73.400 vizsgajelentkezését rögzítették a középiskolák.

A 9. évfolyamos általános középiskolai tantervű intézménybe 61 ezer, tehetséggondozó gimnáziumokba mintegy 3.200, a 6 évfolyamos gimnáziumokba mintegy 5.200, a 8 évfolyamos gimnáziumokba mintegy 4.000 diák adott be jelentkezést. A 9. évfolyamra történő beiskolázás során magyar nyelv és matematika tantárgyakból különböző feladatlapok készülnek azoknak, akik az általános tantervű középfokú iskola 9. évfolyamára, illetve akik tehetséggondozó középiskola 9. évfolyamára jelentkeznek.felvételi

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során mindkét tantárgyból kétfajta vizsga letételére van lehetőség. A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok írásbeli felvételi vizsgáján szintén magyar nyelvi és matematika vizsgákat rendeznek. Ezen iskolák közül azok kérhetik a központi írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tantárgyból, és szervezhetik meg azt, ahol a fenntartó hozzájárult a felvételi vizsgáztatáshoz, a központi írásbeli megíratásához, és az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt az adott évfolyamokra felvehetők létszámának.

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint szervezik meg. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oh.gov.hu honlapon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Aktuális beiskolázási időszak (2011/2012. tanév) menüpontban. A pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára január 26-án 14 órától tartják.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát. A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános követelmények szerinti és a tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgákon is részt vehetnek. A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt - kell magukkal vinniük.

A központi írásbeli vizsga során - körzőn és vonalzón kívül - semmiféle segédeszköz (például számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni. A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. Ehhez az írásbelit követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítania az iskolának. A megtekintéskor az iskola a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít.

A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is például digitális fényképezőgéppel. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig - 16 óráig - adhat le az iskolában. A fentiekről a vizsgázókat az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középfokú iskola által értékelt feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újraértékelje.

Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. A központi írásbeli eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola február 9-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelőlapot minden tanulónak átadja.

(mti)