pünkösd
#Suli, munka

Pünkösd: honnan ered ez az ünnep?

2024.05.19.
1 perces olvasási idő

A pünkösd a húsvéthoz hasonlóan mozgóünnep, amely általában májusra esik. Elnevezése a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik.

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Ők ünnepelték a Pészach utáni ötvenedik az aratás, az első gyümölcsök, majd később a Tízparancsolat adományozásának ünnepét.

A magyar pünkösdi szokásokban a keresztény szokások keveredtek az ősi, pogány szokásokkal, a már meglévő pogány hagyományokra épültek rá a keresztény elemek, és olvadtak össze egy ünneppé.

Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték pünkösdöt. Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek. Majd lángnyelvek jelentek meg, melyet szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.

A Jeruzsálemben tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a maga nyelvén megérti. Előállott Szent Péter és prédikálni kezdett. Sokan megértették beszédét, és belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek.

Pünkösd tehát az egyház születésnapja is. A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőző szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták. A lángnyelveket égő kócok jelképezték, melyeket a templom padlásáról eresztettek alá a hívek közé.

Pünkösdi jelképek

  • Pünkösdi rózsa: pünkösdi rózsát szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.
  • Fehér galamb: a templomban sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér galambokat engedtek szabadon.
  • Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek pünkösdkor a házakra, az istállókra, hogy távol tartsák tőlük az ártó, gonosz szellemeket.

Európában számos helyen választják meg a pünkösdi királyt és királynét. A pünkösdi királynak ügyességi próbákat kell kiállni, titulusa egy évre szól. A kislányok között választják meg a pünkösdi királynét, aki díszes menet elején járja be a környéket.

A pünkösdi eső a hagyományok szerint nem jelent jót, rossz előjelnek tekintik még ma is sokan.

A májusfa hagyománya talán ma is az egyik legnépszerűbb. Ilyenkor udvarlási szándékkal a fiúk májusfát állítanak a párjuk ablaka elé, de a májuskosár vagy virágcsokor manapság még elterjedtebb szokás.

(KamaszPanasz - sulinet.hu)