érettségi
#Suli, munka

Érettségi: szigorodhatnak a szabályok

2012.04.23.
1 perces olvasási idő

Az érettségin az elégségeshez a jelenlegi 20 százalék helyett 25 százalékos eredményt kellene elérni a 2013/2014-es tanévtől, előre hozott érettségit csak három tantárgyból lehetne tenni, és ezentúl pszichológiából is lehetne érettségizni - áll az oktatási államtitkárság javaslatában.

Az előterjesztés szerint a 2013/2014-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakától az idegen nyelvi érettségi vizsgatárgyak száma csökkenne, és a jövőben a vizsgaszabályzat határozná meg - de a korábbi évekhez képest jelentősen korlátozná -, hogy az idegen nyelvek közül melyekből lehetne érettségi vizsgát tenni.

A javaslat szerint a jelenlegi 24 idegen nyelv helyett 6 világnyelvből, egy klasszikus nyelvből és a nemzetiségek által használt nyelvek közül a magyarországi középiskolákban oktatott nyelvekből lehetne idegen nyelvi érettségi vizsgát tenni. Ezzel egyidejűleg az idegen nyelv és a nemzetiségi nyelv vizsgatárgy idegen nyelvű vizsgatárgyakkal történő összehangolására is javaslatot tesz az előterjesztés.Ebben úgy fogalmaztak: "érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból - idegen nyelv esetében angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin nyelvekből, továbbá a magyarországi nemzetiségek nyelvei (továbbiakban: nemzetiségi nyelvek) közül magyarországi középiskolában oktatott nyelvekből - tehető, amelynek a vizsgakövetelményeire való felkészítés helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja". A vizsgaszabályzat módosítása érinti az érettségi vizsgák eredményes, illetve elégséges letételéhez szükséges határ 20 százalékról 25 százalékra megemelését is, közép- és emelt szinten egyaránt.

Módosítaná az oktatási államtitkárság az előre hozott érettségi fogalmát is, és szintén a 2013/2014-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakától előre hozott érettségi vizsga letételére csupán - további tényezők együttes figyelembevételével - élő idegen nyelvből, latin nyelvből, informatikából lenne lehetőség. Az előterjesztés javaslatot tesz továbbá a vizsgatárgyak akkreditálási folyamatának és az akkreditált vizsgatárgyak, a művészeti vizsgatárgyak, valamint az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgy helyzetének megváltoztatására is.

A pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015-ös tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lehet először választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni.

A kormany.hu oldalon közzétett javaslatot május 3-ig lehet véleményezni.

(MTI)