Főoldal / SULI / Jó tanuló, jó sportoló 2012 pályázat
  2013-01-16

Jó tanuló, jó sportoló 2012 pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a „Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója 2012” cím elnyerésére. A pályázaton való részvétel feltételei és menete.

- hirdetések -

Pályázati felhívás

„A Magyarország jó tanulója - jó sportolója” címre

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyílt pályázatot ír ki

„A Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2012” cím elnyerésére

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete.

A pályázat célja

 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázók köre

Minden a köz- és felsőoktatásban tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelel. A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

III. kcs.    1998-1999-ben születettek
IV. kcs.   1996-1997-ben születettek
V. kcs.    1994-1995-ben születettek
VI. kcs.   1991-1992-1993-ban születettek
(Kivétel az atlétika sportág, ahol 1992-1993-ban születettek), akik a köznevelés rendszerében folytatják tanulmányaikat.

VII. kcs. 2011/2012-es tanévben felsőoktatási intézmények hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. Az oktatási intézmény igazgatója által aláírt pályázatot vagy a diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2011/2012-es tanév végén, illetve VII. korcsoport esetén az első vagy a második félévben:

 • a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
 • 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között hazai versenyen eredményesen szerepeltek.

A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.

 • Magyar Diáksport Szövetség,
 • Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
 • Magyar Paralimpiai Bizottság
 • Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
 • Magyar Speciális Olimpia Szövetség
 • Magyar Szervátültetettek Szövetsége
 • Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége
 • országos sportági szakszövetségek

A pályázaton csak a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) által regisztrált sportági szakszövetségek, valamint a fogyatékosok országos szövetségei által képviselt sportágak igazolását  fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a MOB honlapján (www.mob.hu).

Az elnyerhető támogatás

A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.

A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:

Emberi Erőforrások Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2012.” pályázat

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjáról www.kormany.hu, a www.oktatas.hu, valamint a sportszakmai szervezetek honlapjain érhető el.

Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül történő hiánypótlásra. Nem minősül hiányos kitöltésnek az, ha pályázati adatlapon megjelölt adatok nem a valóságnak megfelelőek, vagy az adatlapok hitelesítését nem a megfelelő szervezet vagy személy végzi el.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság elutasítja!

A pályázat benyújtása és elbírálása

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31. (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

"A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2012" cím díjátadó ünnepsége 2013 márciusában kerül megrendezésre.

A teljes lista olvasható lesz az Interneten, a www.kormany.hu honlapon.

(kormany.hu)

 Kapcsolódó cikkek