#Suli, munka

A jogász szak a második legnépszerűbb idén

2011.10.07.
1 perces olvasási idő

A 2011-es év általános felvételi eljárása során az alap- és osztatlan képzések közül a jogász szak a második legnépszerűbb 4645 elsőhelyes jelentkezőt magáénak tudva.

Azonban ha csak a nappali, illetve államilag támogatott képzésre jelentkezőket vesszük figyelembe, akkor a szak a hatodik helyre esik vissza.

A nemek aránya a nőknek kedvez, hiszen a jelentkezőknek csak 38 százaléka férfi, ami 5 százalékponttal alacsonyabb, mint az összes jelentkező esetében. Ha csak az egységes, osztatlan képzéseket nézzük, akkor a nők aránya még kicsivel alatta is marad az országos értéknek.

Első helyen jogász szakra jelentkezők nemek szerint, 2011 általános felvételi eljárás

A jogász szakot első helyen megjelölők kisebb arányban jelentkeznek nappali képzésre, mint az összes jelentkező átlagosan. Míg az országban 72 százalék a nappali munkarendet megjelölők aránya, addig ez a jogásznak készülőknél ez csak 57 százalék. Mivel esti és távoktatás egyik jogászképző helyen sem indul, így a jelentkezők további több mint kétötöde a levelező tagozatot választotta első helyéül.

A jogásznak készülők csak közel kétharmada kívánja államilag támogatott képzésben megkezdeni tanulmányait, ami 20 százalékponttal elmarad az összes jelentkezőre vonatkozó értéktől. A nappali tagozat és az államilag támogatott képzés relatíve alacsony részesedése miatt érthető a legnépszerűbb szakok rangsorában való hátralépése.

A jogász szakra első helyen jelentkezők átlagéletkora 25 év, ami egy évvel magasabb az összes jelentkezőétől. A nappali és a levelező munkarend között azonban 10 év eltérést tapasztalunk: míg a nappali tagozatra jelentkezők 21 évesek átlagosan, addig a levelezőre készülők már 31. Ez a különbség megfelel az országos értékeknek. A legidősebb jogásznak jelentkező felvételiző 1942-ben született, aki legfiatalabb társától 53 évvel idősebb.

A cikk a felvi.hu-n folytatódik.