Főoldal / SULI / Biológia érettségi 2010. - MEGOLDÁSOK
  2010-05-12

Biológia érettségi 2010. - MEGOLDÁSOK

Szerdán reggel 8 órától a biológia írásbeli érettségiket középszinten 913 helyszínen összesen 10.836 diák írja.

A 2011-es érettségivel kapcsolatos információkat ide kattintva érheted el!

- hirdetés -

Feladatok, középszint

Megoldások, középszint

Feladatok, emelt szint

Megoldások, emelt szint

Emelt szinten 77 helyszínen 4.198 tanuló vizsgázik, közülük 5-en angolul.
A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának a sorrendjét is megváltoztathatják.

A feladatsor 8-10 feladatból áll, s minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az emelt szintű biológia írásbeli 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A vizsgázóknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk.

Az esszé, illetve problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán közép- és emelt szinten szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.

Délután társadalomismeretből emelt szinten 10 helyszínen 119 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. A társadalomismeret emelt szintű írásbelije 240 perces, az írásbeli vizsga feladatai kb. 75 százalékban a társadalomismeret és jelenismeret, és 25 százalékban a gazdasági ismeretek vagy pszichológia témákból kerülnek ki. Az elérhető maximális pontszám 75.

Emberismeret és etika vizsgatárgyból emelt szinten 1 vizsgázó van, az írásbeli 240 perces. A vizsga három jól elkülöníthető feladattípusból áll, ezek: esszé, esetelemzés és érvelés. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az elérhető maximális pontszám 75.

Tovább a témában: Suli, érettségi, írás, Vizsga