Főoldal / EGYÉB / Pályázati feltételek
  2014-01-15

Pályázati feltételek

A pályázat kiírója a KamaszPanasz portált üzemeltető WEBBeteg Kft.

Jogi és személyi feltételek

• A pályázaton kizárólag 14 és 20 év közötti pályázók vehetnek részt.

• A pályázat kiíróinak tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei

Az írásműnek eredeti műnek kell lennie, amely kifejezetten erre a versenyre készült. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályamunka beadásával kijelenti a pályamunkájáról, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

Az írásmű nem sérthet kiadással kapcsolatos jogokat, egy élő vagy elhunyt személy magánélethez való jogát, személyiségi jogokat vagy tulajdonjogot. Az írásműnek nyilvános fórumon való közlésre alkalmasnak kell lennie, és nem fordulhat elő benne káromkodás, fenyegetés, erőszak vagy bármilyen olyan részlet, amely sérthet másokat. A versenyben nem vehetnek részt azok a művek, amelyek nemzeti, nemi, faji, etnikai, vallási hovatartozás, fogyatékosság, kor vagy nemi irányultság alapján történő diszkriminációt közvetítenek.

A pályázók szavatolják, hogy ők az írásmű eredeti szerzői. A pályázók szavatolják, hogy ők rendelkeznek az írásmű és a műben felhasznált összes elemre vonatkozó tulajdonjoggal, így jogosultak a WEBBeteg Kft. számára felhasználói jogot biztosítani. Ha a pályázók nem tulajdonosai az írásműben felhasznált összes elemnek, akkor szavatolniuk kell, hogy beszerezték a tulajdonosoktól az összes szükséges engedélyt, és hogy a WEBBeteg Kft. semmilyen harmadik fél jogait nem sérti a mű felhasználásával.

A WEBBeteg Kft. nem vállal felelősséget azokért a vitákért, amelyek a pályázók és harmadik felek között adódnak az írásmű szerzői jogaival összefüggésben.

A jelentkezők szavatolják, hogy beszerezték az összes szükséges jogi, érvényes és létező engedélyt az írásműben megjelenített személyektől vagy azok meghatalmazott képviselőitől.

A pályázat benyújtásának módja

A pályamunka benyújtása elektronikus úton történik, a műveket a [email protected] e-mail címre várjuk a szerkesztőségbe.

Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiírói részére felhasználási engedélyt:

 • A pályázat kiírói a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A kiírók jogosultak a művek nyilvánosságra hozatalára internetes felület, reklám, PR tevékenység, stb. keretében.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályaműről készült reprodukciót elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A fent megnevezett megjelenésekért a pályázó külön díjazásra nem tarthat igényt.
 • A pályázatra benevezett pályaművek további reklámcélú felhasználásának esetében a pályázó és a pályázat kiírói külön megállapodást kötnek egymással.
 • A pályázók által megadott elérhetőségeket a WEBBeteg Kft. adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
 • A WEBBeteg Kft-nek jogában áll az írásművet felhasználni, közölni, bemutatni, vágni és megváltoztatni részben vagy teljes egészében. A WEBBeteg Kft. dönt arról, hogy kíván-e élni ezekkel a jogokkal, és hogy miként szándékozik azokat gyakorolni.

Személyes adatok

A pályázatokat számítógép dolgozza fel. Valamennyi személyes adat (nevek, címek, stb.) feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban történik.

A jelentkezési lap kérdéseire adott válaszok szükségesek a verseny lefolytatásához, és feldolgozásukat kizárólag e céllal végzi a WEBBeteg Kft. A pályázók bármikor kérhetik ezen adatok megtekintését vagy módosítását.

Regisztráció

A versenyre történő regisztrációhoz a pályázóknak online jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyben kijelentik, hogy egyetértenek a versenyfeltételekkel.

A díjak és odaítélésük kritériumai

Nyeremény: könyvutalvány

 • I. helyezett: 30 ezer Ft értékben
 • Közönségdíj: 20 ezer Ft értékben

A WEBBeteg Kft. a díjnyertes műveket az alábbi művészeti és technikai kritériumok alapján fogja kiválasztani:

 • eredetiség, kreativitás, művészeti és esztétikai megközelítés
 • a fő üzenet, a kamaszok életének bemutatására való alkalmasság
 • stilisztikai és nyelvi helyesség

A nyertes művek alkotóinak a kiértesítés után 20 munkanap áll a rendelkezésére, hogy a nyereményéért jelentkezzenek. A kiértesítés utáni 21. munkanapon a zsűri által kiválasztott pótnyertest értesítjük a nyereményéről, ettől kezdve az elsőszámú nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyertesek kiértesítése nem lehetséges, vagy nem nyújtják be a kért dokumentumokat, a díj visszavételére kerül sor.

Az eredeti pályaművek sorsa

A beérkezett alkotásokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A pályázat kiírói a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartják.

További információ: telefonon a +36 30 864 4241-es telefonszámon vagy e-mailben a [email protected] e-mail címen kérhető.

A pályázó felel minden olyan kárért, amit a jelen Pályázati feltételek előírásainak megszegésével okozott harmadik személynek, vagy a WEBBeteg Kft-nek.

A WEBBeteg Kft. fenntartja a jogot a verseny feltételeinek előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására, kiterjesztésére vagy leszűkítésére, illetve a verseny felfüggesztésére vagy lezárására. A WEBBeteg Kft. a változásokról a KamaszPanasz oldalán keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.

(KamaszPanasz)