versekmindenkinek

Versek bárkinek, akinek iránypont kell a mindennapokhoz, lelki bajokhoz és párkapcsolatokhoz!

michiyo1 2014.06.25. - 21:59 81409 látogatás 65 bejegyzés

Kemény Simon: Napos februári dél a Dunaparton

2015-02-11 22:36:01

 Kemény Simon a 20. század első felének egyik kiemelkedő alakja volt. Impresszionista, szimbolista költészetére mindenekelőtt a szépség iránti vágy volt jellemző. E mögött azonban ott van a keserűség, szomorúság, ami élete vége felé egyre inkább elhatalmasodott a költőn. 


Ezt a versét 1909-ben, huszonévesen írta. Már itt is érezhető, hogy arra törekszik, hogy a versforma minél szebb és hangzatosabb legyen. Elégikus, kissé lemondó hangulatú versét egy februári délután ihlette. 


 Hozzászólások száma: (0)

Kormos István: Majd tél jön

2015-02-01 01:15:14

 Kormos István munkásságát meghatározták a népies elemek és a gyerekeknek szóló versei. 


Ez a verse egészen érdekes oldalról közelíti meg a tél ábrázolását. A tél képe itt  a költő hallgatását fejezi ki. Hozzászólások száma: (0)

Kányádi Sándor: Viseltes szókkal

2015-01-21 22:11:54

 Kányádi a 20. század második felének kiemelkedő alakja, akinek versei főleg dallamosságukról, hangzásbeli szépségükről ismertek. 


Ebben a versében a szerelem (azaz a "harmat") ereje áll a középpontban - ez az ember utolsó, apró menedéke a külső csapásokkal szemben.  


 


Hozzászólások száma: (0)

Radnóti Miklós: Papírszeletek - Tél

2015-01-15 18:02:24

 Radnóti a 20. század elsőfelének legnagyobb költői közé tartozik. Verseit utolsó alkotói korszakában a szép líraiság, klasszikus értékek és az emberség őrzése jellemzik. A II. világháború során  a költőt származása miatt halálra dolgoztatták. 


E verse elsősorban a megkapó természetábrázolásával tesz hatást. Ugyanakkor a költeményt egyfajta háborús képként is lehet értelmezni (farkas-ellenség, az őz fagyott lábnyoma-emberi értékek elvesztése). A tél összekapcsolódik a pusztulással: érzékelteti a magányt, kiüresedettséget és embertől idegen, szinte ellenséges környezetet (csillagok hiánya, feketeség).  


Hozzászólások száma: (0)

Csukás István: Januári hó hull

2015-01-15 17:48:57

 Eljött az újév, amihez a következő verssel küldök egy kis ösztönzést!


  


Hozzászólások száma: (0)

Gyulai Pál: Szeretnélek még egyszer látni

2014-12-16 21:21:47

Károlyi Amy: Miért

2014-12-14 20:44:54

 Károlyi Amy korának (20. század közepe) egyik legtehetségesebb költőnője volt. Férjével, Weöres Sándorral kölcsönösen hatottak egymás költészetére. 


  


 


Hozzászólások száma: (0)

Vörösmarty Mihály: Csalogány

2014-12-10 00:02:10

 Vörösmarty a 19-század elsőfelének legkiemelkedőbb költője volt, aki a romantika stílusában alkotott. 


Az alábbi versében az ősz motívumából fejlődik ki a tavasz képe. A csalogány maga költő, aki valami miatt nem tud írni, elveszítette ihletforrását. A természet újjászületéséhez képest az emberi élet és életerő véges - ezt emeli ki Vörösmarty szépen formált természeti képekkel.  


 


Hozzászólások száma: (0)

Vajda János: Sirámok (XVI)

2014-12-08 22:36:05

Vajda János a 19. század végén forradalmi változásokat hozott a magyar irodalomba. Ő a klasszikus modernség előfutára.  


Ebben a versében a halál a központi motívum, aminek közelségét természeti képpel érezteti. A magányosság ellentétben áll a vers pergő, népies ritmusával. A mű zárlata kérdés, ami nyitott marad: a költő elgondolkozását, bizonytalanságát fejezi ki. Hozzászólások száma: (0)

Reményik Sándor: A menekülő

2014-11-25 21:18:58

 Reményik a két vilgáháború közötti erdélyi költészet legkiemelkedőbb képviselője, aki első alkotói korszakában népies vonalat képviselt. Ekkor született az alábbi költeménye is. 


A mű az elköszönő vers. A vershelyzetben a cím alapján a menekülés van, ami valószínűleg kényszeres. A költő nosztalgikusan veszi számba azokat a dolgokat, amik kedvesek neki. Mint ahogy már az első versszakban is kiejelenti: az egész szeretett világot szeretné vinni. Azonban a vers végén a költő is belátja a nyilvánvalót, hogy ez egy lehetetlen vágy. A lemondó hangnem miatt elégikus lesz a zárás. Hozzászólások száma: (0)

  <<  1 ... 2 3 4 5 6 7  >>