versekmindenkinek

Versek bárkinek, akinek iránypont kell a mindennapokhoz, lelki bajokhoz és párkapcsolatokhoz!

michiyo1 2014.06.25. - 21:59 84243 látogatás 4 bejegyzés

Illyés Gyula: Egy ősz (részlet)

2015-10-30 19:22:20

Illyés Gyula a 20. század első felének kiemelkedő írója-költője volt, akinek a munkásságában leginkább a magyar népi hagyományok tisztelőjét, megörökítőjét szokták előtérbe helyezni. 


Az alábbi verse az általa képviselt költészet kevésbé ismert oldalát mutatja, ez legelső verseskötetében jelent meg 1928-ban. A versrészlet őszi képe minden szépsége ellenére nyomasztó, elgondolkodtató közeg. Az utolsó 2 versszak személyes hangvételű, amiben a lírai én eggyéválik a természettel - és az ősz óvását kéri. 


 Hozzászólások száma: (0)

Pilinszky János: Őszi vázlat

2015-10-21 22:34:33

Pilinszky János a 20. századi magyar irodalom egyik legegyénibb alakja.  


Az ősz a költő számára bizonytalanság, átmenetiség - "készülődik a fájdalom",a télre is utalhat ezzel. A táj üres, megfoghatatlan, magába forduló, ahol az embernek nincs helye. Hozzászólások száma: (0)

Áprily Lajos: Októberi séta

2015-10-15 23:29:24

 Áprily Lajos a 20. század első felének legkiemelkedőbb erdélyi-magyar költője. 


A versében az ősz nem egyszerűen pusztulás, de szépség is egyben, ami finom átmenetként jelenik meg a nyár és a tél között - így mindkettő sajátosságából magában hordoz valamit. A pusztuló, passzív természetben még az élőlények, a mozgások is lelassulnak, elsorvadnak. 


Az elmúlás és halál gondolatába a szemlélődő költő belenyugszik, szinte gyönyörködve nézi, hiszen így tud benne örömet lelni - ha már változtatni nem tud az idő múlásán. Hozzászólások száma: (0)

Ady Endre: Este a Bois-ban

2015-10-11 11:49:12

Adynak ebben a költeményében többrétegű mondanivalója is lehet. Talán a legfontosabb az egyén számkivetettsége, magánya, amit akkor is érez, amikor emberek veszik körbe (hiszen távolról hallja a "lármát"). A lírai én az este forgatagában egy pillanatra elgondolkodik az elmúláson, a hátrahagyott ifjúságon és keresné a megfelelő utat, ami elvezeti őt a "Csoda-világba, végtelenbe".


A költő Párizsban végre megtalálta azt a szellemi-kulturális virágzást, amire vágyott. A nyüzsgő, modern Nyugat innentől vált az ideáljává, ami megalapozta Ady újító költészetét.  Hozzászólások száma: (0)