versekmindenkinek

Versek bárkinek, akinek iránypont kell a mindennapokhoz, lelki bajokhoz és párkapcsolatokhoz!

michiyo1 2014.06.25. - 21:59 84257 látogatás 6 bejegyzés

Simai Mihály: Álmok huszára

2014-08-28 20:04:02

 A következő vers remélem egy kis erőt ad az év elejéhez. 


A mű az álmok és a fiatalság erejéről szól. A kortárs költő, Simai Mihály egy látomásszerű képet fest le: a fiatalok lelke e szerint tele van féktelenséggel, álmokkal, hittel, küzdeni akarással. Az álmok és képzelet szabadon engedését szeretné, egy olyan ideális világot, ahol mindez megvalósulhatna. Ugyanakkor némi szomorkás hangulat is keveredik a versbe, hiszen mindez csupán egy kitalált és álombeli, szivárványrétekkel teli világban létezik.   


Hozzászólások száma: (0)

Tóth Bálint: Augusztusi este

2014-08-28 19:53:51

 Mivel itt van mindjárt a nyár vége, búcsúzónak egy nyári verset szántam, ami az estéről, tehát egyben az elmúlásról szól: 


Hozzászólások száma: (0)

Ágai Ágnes: Az őrző

2014-08-19 16:21:48

 Ágai Ágnes kortárs költőnő versét azért osztom meg, mert tetszik benne az a fajta kötődés, amit a költő ki akar fejezni. A mű egy szeretett személy emlékéről szól, azt a jelenséget írja le, amikor valaki az emélkünkben él tovább, amikor az emlékezet segítségével vagyunk képesek felidézni, megidézni másokat. Igazán hangulatos vers, ami kiemeli az emberek akaraterejét is.


Ha igazán ütős hatást akarsz elérni, ajánlom a vers olvasása közben ezt a zenét (ami persze a verstől függetlenül is nagyon szép): Ludovico Einaudi - Nuvole BiancheHozzászólások száma: (0)

Babits Mihály: Messze... messze...

2014-08-18 11:55:37

 A nyaralásra való tekintettel most egy olyan vers következik, ami több ország jellemző vonásait tartalmazza. 


Babits Mihály a 20. század közepének egyik legkimagaslóbb költőegyénisége volt. Munkásságban próbálta a múlt költészetével megújítani, magasabb szintre emelni az akkori modern költészetet. Az alábbi verset szinte romantikus hangnemben írta, és nagyon figyelt a műve hangzásvilágára - ettől az egész harmónikussá vált. Az egyes országoknál a legalapvetőbb jellemzőket akarta kiemelni:  


 


Hozzászólások száma: (0)

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas

2014-08-11 22:23:20

 Kölcsey Ferenc a 19. század egyik legfontosabb alakja volt. Munkásságának jelentős részében foglalkozott a magyarsággal. Romantikus költő volt, ezért felfokozott, mai szemmel nézve kissé túlzott módon ábrázolta az érzelmeket verseiben. 


Sokan keresik az élet értelmét és próbálják megfejteni a történelmet és az emberi világ működését. - Kölcsey ebbe a kutatásba fáradt bele az alábbi versében. Pesszimista, reménytelen hangnemben írta meg művét, kiábrándulva az "evilági hívságokból". 


A cím utal a Bibliában szereplő Prédikátor könyvére, amiben a szerző minden emberi dolgot hiábavalónak minősít az Istentől származó üdvösséghez képest. Minden földi cél elveszti jelentőségét a mennybéli boldogsághoz képest. 


A vers fő mondanivalója az utolsó két versszakban lakozik. Miután Kölcsey a történelmet lekicsinylően, gúnyosan írja le a többi strófában, Salamon királyként megszólalva állapítja meg az alapigazságot: minden hiábavaló. Minden értelmetlen, megfoghatatlan, ezért teljesen felesleges bármiféle cél. Ehelyett a költő azt javasolja, hogy nyugodjunk bele a világ rendjébe és szabaduljunk meg vágyainktól. 


 


 


Hozzászólások száma: (0)

Dsida Jenő: Töprengés

2014-08-04 15:38:17

 Dsida Jenő a 20. század első felének erdélyi magyar költője volt, akiben a fiatalság lelkesedése és önbizalma lobogott. Gyakori témái voltak a szerelem, a természet, a hazafiasság és a halálfélelem. - Szinte egész életében olyan dolgokról írt, amelyek a fiatalokat foglalkoztathatják, mivel alig 31 évesen meghalt.


Ebben a szerelmes versében érződik a bizonytalanság, ami abból fakadhat, hogy a költő érzései nem találnak viszonzásra. Szereti a másikat, de nem hiszi, hogy az megértené őt, ugyanakkor képtelen lenne gyűlölni is. Ezen a kettősségen való töprengés a vers tárgya: 


  forrás: mek.oszk.hu


Hozzászólások száma: (0)