versekmindenkinek

Versek bárkinek, akinek iránypont kell a mindennapokhoz, lelki bajokhoz és párkapcsolatokhoz!

michiyo1 2014.06.25. - 21:59 87067 látogatás 65 bejegyzés

Kolozsvári Zita: Dunára vetkezett

2016-04-28 20:47:44
Kolozsvári Zita:

Dunára vetkezett

Dunára vetkezett csónakok,
fényharsonák fodrozzák a kedélyt.
A hídon mindenki alszik
(sínen robogó életvonaton),
száraz szemérem az ajkakon.
Dunnáink sós dalán hízott
ponty nyeli el csarnokvízbe
fulladt álmaink.
Hozzászólások száma: (1)

József Attila: Tavaszi ének

2016-04-12 16:44:01
Tegnap volt a költészet napja - 111 éve született József Attila, ezért most tőle idézek egy verset.

József Attila:

TAVASZI ÉNEK

Éneklem a tavaszt, a fényt,
Bimbózó ifjú zöld reményt,
Szerelmes szívem sóhaját
S csitítgatom szegényt,
Nekem nyilik minden berek
- A vérem játékos gyerek -
S a Nap elém hajol
És rám kacag, milyen ravasz
- Ó pompa, szín, ó dús Tavasz! -
Csak Márta nincs sehol.
Havas telekre zsenge fű,
A szellő nádi hegedű,
Rügyeznek ifjú lányszivek,
Az arcokon derű!
Csikó nyerít szerelmi vészt
S a torkom fölkiáltni készt:
- Vén Földünk hogy forog!
S a kék ég is milyen magas,
- Ó pompa, szín, ó dús Tavasz!
- Reá ha gondolok.
Itt ékes, hímes szőnyegek,
Ott északon a bús hegyek,
Hol nem gondolnék rá soha -
De arra nem megyek...
- Rikolts, dalolj szegény torok:
- Ihaj, a Földünk hogy forog!
Ihaj szerelmi láz!
Mig jő a Tél, ki béhavaz
- Ó, pompa, szín, ó dús Tavasz! -
S a halál citeráz.

1922. jún. 18.

A költő fiatalkori verse címében a Tavaszt dicsőíti - felismeri benne saját fiatalságát, zsengeségét. A vidám kezdetű versszakok első felében az ifjú szív öröme-bánata benne van, azonban a strófák végére mindig a keserédes bánat kerekedik felül.
Rögtön az első versszakban kiderül ennek oka: a kedves hiánya. Keserédes, mert az idő szép és boldogságot adó, a lírai énből viszont folyton előtör a szerelmi bánat - és máris feltűnik a tél, mint a tavasz ellentéte. A tájleírásokban megfigyelhető, hogy József Attila még a természetben is csak a magányt látja - ezt jelzi a ravasz, Föld, magas, bús hegyek szavak: az ember elvész a nagyságban, magasságban és csak egy pont lesz a világban.
Mégis a vers stílusának könnyedsége és szépsége azt jelzi, hogy a tavasz szinte feledteti a szomorúságot a költőben is.
Hozzászólások száma: (0)

Március 21.

2016-03-22 03:01:22
Vérvörös falak. Mélybarna éjek.
Itt vagyok én. Bár látnálak téged.
Hozzászólások száma: (0)

Ladányi Mihály: Egyetlen szó

2016-01-10 14:08:08

Szilágyi Domokos: Karácsony

2015-12-21 19:07:41

Csorba Győző: December

2015-12-14 18:59:09

 Mint olya sok mindenkinek, a tél és a karácsony közeledte Csorba Győzőnek is az egyedüllétet juttatja eszébe.


 A vers melankolikus, belenyugvó hangulatú, azonban a hangvételébe mégis ott van egy kis játékosság, mintha a romantikus magányosságérzet csak keretet adna a vers formai bravúrjainak. Hozzászólások száma: (0)

Szabó Lőrinc: November

2015-11-30 23:55:06

 


 November utolsó perceihez -  


 


Hozzászólások száma: (0)

Heltai Jenő: Reggel a kávéházban

2015-11-11 07:43:02

Illyés Gyula: Egy ősz (részlet)

2015-10-30 19:22:20

Illyés Gyula a 20. század első felének kiemelkedő írója-költője volt, akinek a munkásságában leginkább a magyar népi hagyományok tisztelőjét, megörökítőjét szokták előtérbe helyezni. 


Az alábbi verse az általa képviselt költészet kevésbé ismert oldalát mutatja, ez legelső verseskötetében jelent meg 1928-ban. A versrészlet őszi képe minden szépsége ellenére nyomasztó, elgondolkodtató közeg. Az utolsó 2 versszak személyes hangvételű, amiben a lírai én eggyéválik a természettel - és az ősz óvását kéri. 


 Hozzászólások száma: (0)

Pilinszky János: Őszi vázlat

2015-10-21 22:34:33

Pilinszky János a 20. századi magyar irodalom egyik legegyénibb alakja.  


Az ősz a költő számára bizonytalanság, átmenetiség - "készülődik a fájdalom",a télre is utalhat ezzel. A táj üres, megfoghatatlan, magába forduló, ahol az embernek nincs helye. Hozzászólások száma: (0)

  <<  1 2 3 4 ... 7  >>